Cel studiów

StartCel studiów
Rozwiń

Celem kształcenia jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego.

Absolwenci podyplomowych studiów bezpieczeństwa medycznego mają m.in. możliwość zatrudnienia:

– w administracji publicznej: rządowej i samorządowej

– w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW

– w organach i agendach Unii Europejskiej

– w organizacjach międzynarodowych

– w firmach prywatnych

– w firmach zajmujących się ochroną jako zabezpieczający obiekty mienia i ludzi

- przy zabezpieczeniu imprez masowych