Warunki rekrutacji - adresaci

StartREKRUTACJAWarunki rekrutacji - adresaci
Rozwiń

Studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo medyczne – dotyczą zabezpieczenia medycznego sytuacji kryzysowych i w swoim założeniu mają charakter służący poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy pracowników sfery publicznej jak i prywatnej oraz absolwentów uczelni wyższych. Ma zatem uzyskać silniejszą podbudowę teoretyczną i metodologiczną, służącą pozyskaniu umiejętności i kompetencji dających mu możliwość formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań w zakresie powierzonych obowiązków oraz pracy w wyspecjalizowanych zespołach i kierowania nimi.

Warunkiem koniecznym jest uzyskany dyplom magisterski lub licencjacki, czyli ukończone studia I i/lub II stopnia.

Adresaci

Na studia podyplomowe Bezpieczeństwo medyczne zapraszamy:

• absolwentów studiów I stopnia z tytułem licencjata, absolwentów studiów II stopnia z tytułem magistra lub równorzędnym kierunku medycznego i około medycznego , politologicznego i ekonomiczno-socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo/położnictwo, zdrowie publiczne, zarządzanie

• osoby przygotowujące się do pracy lub pracujące w instytucjach państwowych, służbach mundurowych i w różnych ogniwach samorządowych, w których wymagane są umiejętności zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym ludności i państwa oraz kreowania rzeczywistości zmniejszającej ryzyko zdrowotne