Tematy

Rozwiń

Zakres tematyczny studiów

Podstawy teorii bezpieczeństwa 10h

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa publicznego 15h

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w aspekcie zabezpieczenia medycznego 15h

Socjologiczne psychologiczne, ekonomiczne aspekty polityki bezpieczeństwa medycznego 5h

Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zagrożeniach niekonwencjonalnych – CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne) 15h

Bezpieczeństwo medyczne imprez masowych 15h

Zabezpieczenie medyczne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa 15h

Strategia bezpieczeństwa medycznego państwa i system organizacji ratownictwa medycznego 25h

Współczesne zagadnienia terroryzmu 15h

Ekonomika i finansowanie systemu zabezpieczenia medycznego 8h

Medycyna ratunkowa w systemie bezpieczeństwa medycznego 10h

Reagowanie na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych 10h

Zdrowie publiczne 10h

Podstawy toksykologii 10h

Medycyna katastrof 12h

Bezpieczeństwo działań medycznych w sytuacjach ekstremalnych (gra terenowa) 10h

Organizacja zabezpieczenia medycznego w sytuacjach kryzysowych (case) 5h

Seminarium dyplomowe (częściowo gra terenowa i case) 15h