O nas

StartO nas
Rozwiń

Historia działalności

Podyplomowe Studia z zakresu Bezpieczeństwa Medycznego powstały z inicjatywy Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w celu połączenia najlepszych praktyk z ww. zakresu. Dostarczają aktualnej wiedzy z zakresu medycyny oraz podstaw zarządzania bezpieczeństwem a także umiejętności oceny i analizy zdobyczy tak młodej dyscypliny jaką jest bezpieczeństwo. Ponadto odbycie studiów podyplomowych w tym zakresie jest niezbędne dla możliwości zaangażowania się w realizację zadań z zakresu zabezpieczenia medycznego spoczywających na podmiotach administracji państwowej, firm operujących w segmencie usług publicznych czy branży rozrywkowej. Ukończenie studiów w tym zakresie organizowanych przez dwie renomowane gdańskie uczelnie daje gwarancję bardzo dobrego przygotowania na poziomie merytorycznym.

Zajęcia są prowadzone, w dużej części, jako zajęcia terenowe i casy w zakresie bezpieczeństwa działań medycznych w sytuacjach ekstremalnych oraz organizacji zabezpieczenia medycznego w sytuacjach kryzysowych – w celu nabycia umiejętności praktycznych. Teoria obejmuje min. teorię bezpieczeństwa wraz z zarządzaniem systemem, terroryzm, zarządzanie kryzysowe, zagrożenia niekonwencjonalne – CBRN, bezpieczeństwo medyczne imprez masowych, systemy organizacji ratownictwa i medycynę ratunkową, toksykologię, reagowanie na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych.

Zapraszamy