Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr n. med. Marlena Robakowska

e-mial marlena.robakowska@gumed.edu.pl

SEKRETARIAT

Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej

mgr Hanna Klimowicz, Katarzyna Stachowska

ul. Mariana Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

tel. 58 349 37 80, fax. 58 349 37 90

e-mail bezpieczenstwomedyczne@gumed.edu.pl