Bezpieczeństwo medyczne - studia podyplomowe w GUMed

StartBezpieczeństwo medyczne - s...
Rozwiń

Bezpieczeństwo jako jedna z dyscyplin nauk społecznych stało się niezwykle aktualnym kierunkiem.

Interdyscyplinarny charakter Bezpieczeństwa Medycznego obejmuje zarówno zagadnienia nauk medycznych jak i społecznych w tym przede wszystkim Bezpieczeństwa.

Kierunek Medyczny nadaje temu pionierskiemu przedsięwzięciu wymiar swoistej specyfikacji w dziedzinie tak szerokiej jaką jest bezpieczeństwo.

Zamiarem kadry naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego jest również określenie poziomu kształcenia na kierunku bezpieczeństwo medyczne, aby absolwenci tego kierunku byli poszukiwanymi specjalistami a ich kwalifikacje w pełni odpowiadały na oczekiwania coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Ważnym aspektem staje się tu również potrzeba zasilenia przez przyszłych absolwentów kadr zarządzających i współtworzących system bezpieczeństwa medycznego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Podyplomowych Studiów z zakresu Bezpieczeństwa Medycznego kształtowany jest na bazie najnowszych europejskich i polskich narzędzi w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego co znajduje odzwierciedlenie w uszczegółowieniu w efektach kształcenia, odzwierciedla jednocześnie sposób realizacji studiów.